Mattilsyn-kritikk mot sjukehuskjøkken

Deler av kjøkkenet ved Nordfjord sjukehus stettar ikkje Mattilsynets krav. Malinga flassar i kjølerommet, og Helse Førde har fått pålegg om å utbetre standarden.