• ASKESKY: På dette bildet ser man tydelig at askeskyen velter inn fra syd. FOTO: INGRID FREDRIKSEN

Krisemåling av svevestøv i Bergen

Svært dårlig luftkvalitet etter askeskyen fra Island.