Krasjet i kryss

To biler smalt sammen i Loddefjord.