- Har hatt en viss effekt

Seksjonssjef Mads Hagebø i kommunen mener vaktordningen har hatt en viss effekt. Hvorvidt tilbudet videreføres er ennå ikke bestemt.