Ledningsbrudd tapper vannreservoar

Nærmere femti husstander er uten vann i Vaksdal kommune.