• FOTO: Vegar Valde

Sover under trappeoppgangen

Beboerne i Erik Pontoppidans gate har hatt en svenske boende under trappen. - Det er farlig å sove ute. Man kan dø, sier uteliggeren Sven Tommy.