Tar imot 375 flyktninger i 2010

Byrådet sier ja til å bosette flere flyktninger enn i fjor, men færre enn kommunen er bedt om.