Utrykning til politikammeret

Røykutvikling og dårlig lukt. Brannvesenet rykket ut.