Av de over 35.000 svenske innvandrerne som er registret i Norge, bor bare tre prosent i Bergen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning velger 37 prosent av dem å bosette seg i hovedstaden.

Langt til vest

Mikael Holm fra Småland havnet på Vestlandet ved en tilfeldighet og på grunn av en kvinne.

— Min samboer er fra Bergen. Hun ville avslutte utdannelsen, og jeg var nyutdannet naprapat, så da sa jeg at vi fikk prøve et år, sier han.

Sine/Siden har 15 år gått. Nå har naprapaten tre klinikker med åtte ansatte, i tillegg til tre barn og ingen planer om å flytte østover igjen. Men han merker at han må rekruttere naprapater fra Oslo. Fra Sverige er det vanskelig, til tross for at han kan tilby gode betingelser og lønn. Den store avstanden er grunnen, tror han.

— Men svenskene jeg kjenner som har gitt Bergen en sjanse, liker seg godt her, sier han.

Tre grunner til å velge Oslo

Stipendiat Ida Tolgensbakk på Universitetet i Oslo forsker på unge svensker i Oslo.

— Tre prosent i Bergen er faktisk veldig lite. Jeg blir overrasket selv, sier hun.

Stipendiaten har funnet noen hovedgrunner til at svensker reiser til hovedstaden: kjedereaksjon ved at de allerede har venner og søsken der, at byen ligger nært Sverige og at de tror det er vanskeligere å forstå norsk utenfor Oslo.

— Jeg har ikke sett at lingvister har undersøkelser som bekrefter at det faktisk er lettere for svensker å forstå språket i Oslo, men det er i alle fall en forestilling de svenske ungdommene har selv, sier Tolgensbakk.

Økonomisk valg

På Facebook finnes det lassevis av sider for «svenskar i OsloË. Den største har 16.814 medlemmer. For svensker i Bergen finnes det én side med 926 medlemmer. Norsk-Svensk förening i Bergen ble stiftet i 1985 og har i dag rundt 70 medlemmer.

— Jeg tror årsaken til at svensker ikke kommer til Bergen er dels at man ikke vet om muligheten, og dels at Oslo er mye nærmere, sier styremedlem Camilla Bruvik.

Hun kommer fra Linköping, og reiste til Oslo først. Det var i 1998.

— Etter to år flyttet jeg til Bergen. Mannen min er herfra, og økonomisk sett var det bedre å dra hit. Vi var midt imellom og hadde 50 mil hver vei. Da valgte vi til slutt 100 mil én vei.

Litt å gjøre på konsulatet

På det svenske konsulatet i Bergen svarer kansellist Eva Fonn Alsaker telefonen på klingende bergensdialekt.

— Vi har ikke egne tall, men jeg trodde de var høyere, sier hun.

Konsulatet finner man i kontorlokalene til Frydenbø Gruppen. Der jobber Alsaker til vanlig som økonomimedarbeider. Hun tar imot dem som trenger konsulathjelp etter hvert som de kommer. Hun regner med at det er snakk om en halv times arbeid i uken i snitt, fordelt på tre personer.

Ingen overrasket i SSB

Noen som ikke lar seg overraske av tallene er Statistisk sentralbyrå i Oslo.

— Det er mye lettere å krysse landegrensen fra Sverige til Norge enn å krysse hele Hardangervidda. Tre prosent synes jeg høres trolig ut, sier seniorforsker Lars Østby.

I tillegg er det generelt langt flere innvandrere som kommer til Oslo enn noen andre steder i landet.

Stolt svenske

Naprapat Mikael Holm har tviholdt på dialekten og de smålandske kulerunde skarre-r-ene.

— Jeg oppdaget fort at nordmenn forstår svensk. Da ville det vært dumt å stå her og prate halvt svensk og halvt norsk, sier han.

Han er stolt over landet han kommer fra.

— Jeg trives godt her og er blitt godt tatt imot, men jeg er oppvokst i Sverige og har familie og venner der, sier han.