• OPPGRADERES: De neste årene skal 200 tunneler oppgraderes så de oppfyller EUs krav innen 2019. Her fra Gudvangatunnelen etter brannen i august. FOTO: ØRJAN DEISZ

Stor tunnelsatsing på Vestlandet

Vestlandet får 850 millioner kroner ekstra til tunneloppgraderinger de neste fire årene.