Slutter som førstestatsadvokat

Walter Wangberg gir seg som leder for statsadvokatene i Hordaland.