Færre er fornøyde med politiet

...men Hordaland kommer best ut.

Publisert:

MINDRE TILTRO: Færre stoler på politiet etter terrorangrepet 22. juli. Foto: MARITA AAREKOL

Langt flere har fått et mer negativt syn på politiet etter terrorangrepet 22. juli i fjor. På landsbasis har 29 prosent fått en mer negativ holdning til politiet etter terrorangrepet 22. juli.

Det kommer frem i innbyggerundersøkelsen, som ble lagt frem av Politidirektoratet i dag.

Hordaland på topp

Tallene viser at politiet opplever svekket tillit på de fleste områder. Tilliten har sunket i 12 av 27 politidistrikter. 81 prosent av de spurte svarer at de har tillit til politiet, mot 86 prosent i 2010.

Men av alle de 27 politidistriktene, er det Hordaland som kommer best ut. 88 prosent svarer at de har ganske stor eller svært stor tillit til Hordaland politidistrikt.

Nederst på listen kommer Vestfinnmark, Østfinnmark og Agder.

Les hele rapporten her.

Av dem som har liten tiltro til politiet, er det flest som svarer at årsaken er prioriteringer, tilgjengelighet, og terrorangrepet i fjor sommer.

Mens flest har godt inntrykk av politiets innsats i trafikken, er det færrest som har tiltro til politiets etterforskning av tyveri, innbrudd og hærverk.

Bare 66 prosent er fornøyde med politiets innsats ved akutt behov for hjelp, mot 70 prosent i 2010. Sogn og Fjordane er blant politidistriktene der folk har minst tro på at politiet vil være på plass der det skjer, når det skjer.

— Vi i politiet er avhengige av høy tillit, men vi må overbevise folk om at vi klarer å levere på områder innbyggarane ikke er fornøyde med i dag, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding.

Har du spørsmål til politi-ledelsen? Send oss en mail.

Har du en historie fra ditt møte med politiet? Vi vil gjerne høre den. Bruk skjemaet nederst på siden.

Publisert: