Fridomen er best - einsemd og lite pengar verst

Som 16-åring måtte han flytte på hybel. Det var ikkje noko val. Men helst ville Eivind Steig budd heime.