• SKAL REDUSERE BILBRUKEN: Regjeringen vil gi Bergen 550 millioner kroner for å styrke kollektivtrafikken og redusere bilbruken. Her signeres avtalen. FOTO: FRODE BJERKESTRAND

Her får Bergen en halv milliard

Pengene skal stagge bilbruken og bedre kollektivttilbudet.