• kontrakter veiarbeid.jpg

Veikostnadene løper løpsk

Vedlikeholdet av norske veier ble konkurranseutsatt. Målet var å spare penger. Resultatet er en dobling av kostnadene.