- Røykutvikling på Damsgård

Damp fra koking forårsaket røykutvikling.