• VIL BYTTE SKOLE: Maren Knutsen (9) ønsker å få plass på Garnes skole. Der går de nye vennene hun har fått etter at hun flyttet til Garnes i Arna. Men foreløpig må hun fortsette på Ådnamarka skole. Inntil nå har hun tatt buss i 25 minutter hver skolevei. Nå får hun dekket taxiutgifter. FOTO: EIRIK BREKKE

Maren må busse bort fra nærskolen

Om lag hver femte grunnskole i Bergen er full. Det gjør at kommunen bryter prinsippene om nærskole og fritt skolevalg.