- Vi har ikke tjent fem øre på Torget hittil. Om kommunen overtar driften, tror jeg ikke det vil bidra til å gjøre det enklere. I praksis er torgdriften subsidiert av oss. Vi har tatt en del tap, sier administrerende direktør Anders Bjerke i utleieselskapet Totalreform.

Mer sjømatkompetanse

Bjerke innrømmer at hittil har ingen med kompetanse på sjømat jobbet med Torget hos dem. Snart ansettes en teknisk ansvarlig som har kjennskap både til sjømat og bransjen.

- Det er en fordel, men ikke avgjørende. Vi er eiendomsforvaltere, sier direktøren, som også mener det er uten betydning at selskapet holder til i Oslo.

- Fisketorget er driftet med lokale ressurser.

Møter om husleie

Mandag skrev BT at fiskehand-lerne på Torget er bekymret for at husleien øker fra nyttår.

Bjerke har hatt møter med torghandlerne hver for seg mandag og tirsdag denne uken. Han håper selskapet kommer til enighet med leietakerne innen november er over.

- Vi forsøker å finne ut hva situasjonen er for den enkelte.