Det kan ha skjedd svikt i varslingen i flere alvorlige hendelser, blant annet med drapene på Valdresekspressen.

— Det var den siste hendelsen som gjorde at vi startet tilsynet nå. Men innad har vi diskutert dette tidligere, ut fra at vi nå har hatt flere alvorlige hendelser i fylket, samt øvelsen «Tyr», som tyder på at det kan være svikt i varslingsrutinene, sier assisterende fylkeslege Linda Svori i Sogn og Fjordane til NRK.

Helse Førde har vedgått at rutinene ved AMK-sentralen sviktet da meldingen om trafikkulykke kom inn klokka 17.21. Tolv minutter senere varslet de Alarmsentralen Sogn og Fjordane.

Ifølge Svori vil tilsynet se på hvordan varsling fungerer på systemnivå og ikke knytte det opp mot én bestemt hendelse.

— Vi har hatt flere alvorlige hendelser i Sogn og Fjordane i 2013, som brannen i Gudvangatunnelen, bussulykken i Fardal og busskapringen i Årdal, som tyder på at det har skjedd svikt i varslingen på flere nivåer, sier hun.

Fylkeslegen skal undersøke varslingsrutiner og se på prosedyrer, og gå gjennom tidligere avviksmeldinger.

— Dette kommer ikke som noen overraskelse for oss. Vi har gått ut og sagt at vi burde ha varslet brann og politi tidligere i Årdal-ulykken. Det at fylkeslegen nå varsler tilsyn er helt naturlig, sier kommunikasjonssjef Terje Ulvedal i Helse Førde.

Helseforetaket vil også evaluerer sin egen innsats knyttet til bussdrapene.