SV-topp til Gaza for å bryte blokade

Mikkel Grüner (SV) har søkt permisjon fra bystyret for å bryte blokaden rundt Gaza med norsk skøyte. Han forventer å bli bordet av israelske militærstyrker.

Publisert: Publisert:

PÅ VEI: Denne norske fiskeskøyten skal forsøke å bryte blokaden av Gaza sammen med en rekke andre skip fra andre land. Foto: Mikkel Grüner

Mandag denne uken dro fiskebåten fra Bergen og satte kursen mot Gazastripen. Onsdag ettermiddag ligger de på slipp ved Bømlo i forbindelse med utbedringer som skal gjøres på båten.

– Planen er å reise hele veien langs kysten av Europa, inn i Middelhavet og så inn til Gaza. Dette gjør vi for å bryte den folkerettslige blokaden mot det palestinske folket, som Israel nå opprettholder på ellevte året. Blokader er ulovlig å gjøre i fredstid, og denne blokaden er et så grovt brudd på folkeretten at det kan være brudd på menneskerettighetene, sier Grüner.

Skal levere båten

Formålet med reisen er å levere selve båten de reiser med til fiskerne på Gaza.

– Dette er en gammel fiskeskute som palestinerne kan bruke til fiske. Den er tidligere blitt brukt til arktisk havfiske, og vil bli kalt Al-Awda (The return), sier SV-politikeren.

Underveis på ferden vil båten ha forskjellig mannskap, og deltakere vil komme i puljer og være med fra havn til havn.

– Jeg blir med hele veien, så langt det er praktisk og organisatorisk mulig.

Han har selv søkt om fritak fra komité- og bystyremøtene i kommunen for mai og juni for å delta på ferden.

Tiår med blokade

I over et tiår har Israel gjennomført en blokade av Gazastripen, etter at Hamas tok kontrollen over territoriet i 2007.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon er blant dem som har gått kraftig ut mot blokaden, som han mener fører til «uakseptable lidelser» for befolkningen i Gaza. Røde Kors på sin side mener blokaden bryter med folkeretten.

For åtte år siden ble ni mennesker drept da seks skip ble bordet av Israel i forsøket på å bryte blokaden, noe som skapte storkonflikt mellom Tyrkia, hvor åtte av de ni drepte kom fra, og Israel.

Nordmenn har deltatt på tidligere forsøk på å bryte blokaden, men ifølge Grüner er dette det første norske skipet som deltar i Ships to Gaza.

Forventer bording

Han sier det er to mulige utfall av reisen.

– Det første alternativet er at vi bryter blokaden med et norsk skip, og får levert det til fiskerne. Det andre alternativet, som dessverre er mer sannsynlig, er at vi blir bordet av tungt bevæpnede israelske flåtestyrker i internasjonalt farvann. Det er noe som faller inn under piratvirksomheten.

– Har dere noe reelt håp om å få båten gjennom?

– Det kanskje viktigste er symbolvirkningen dette har. Befolkningen i Gaza setter stor pris på disse aksjonene. De viser at verdenssamfunnet ikke har glemt dem, og at det fremdeles er håp. De vet at det kommer folk fra hele verden og her fra Europa for å hjelpe dem. Hvis båten ikke skulle nå frem, så er det fordi israelerne gjør noe de ikke har lov til.

– Båtene vil bli stoppet

Ambassaderåd Dan Poraz ved Israels ambassade i Oslo hevder på sin side at blokaden av Gaza er både nødvendig og lovlig etter internasjonal lov.

Han understreker at alle forsøk på å nå Gaza sjøveien vil bli stoppet av israelske marinestyrker.

– Båtene kan ikke nå Gaza. Alle forsøk på å bryte blokaden vil være et forsøk på å bryte internasjonal lov, sier Poraz.

Ambassaderåden mener aktivistene i Ships to Gaza burde fokusere på tiltak som hjelper sivilbefolkningen på Gaza i stedet for å gjennomføre det han kaller symbolske provokasjoner.

– Folket på Gaza må reddes fra Hamas sitt terror-regime, og ikke fra Israel. All form for assistanse til befolkningen på Gaza er velkommen, men dette er ikke riktig måte å gjøre det på, sier Poraz.

Publisert: