• KLIMAFERGER: Nye ferger på alle fergestrekninger i Hordaland vil kutte CO₂-utslippene med 90 prosent. Men fergene blir dyrere å drifte for fylkeskommunen, som krever at noen av utgiftene blir kompensert gjennom en belønningsordning. FOTO: Rune Nielsen (arkiv)

Ber Stortinget redde fergeavganger

Dyre miljøferger skal redde fylkets klimaregnskap, men kan føre til færre avganger. Nå ber fylkestinget om en tusenlapp fra staten for hvert tonn med CO₂ som kuttes.