Fem spørsmål og svar om asbest

Nok en gang er det avdekket asbest i et kommunalt bygg. Men hvor farlig er asbest, og hva gjør man hvis man finner det?

Publisert Publisert
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

En kartlegging har avdekket nye funn av asbestholdige materialer og spredning av asbeststøv på rådhuset. Selskapet Rambøll har levert en rapport hvor de slår fast at hele rådhuset bør renses for asbest før de ansatte får flytte tilbake til kontorene.

1. Hva er asbest?

Asbest er en fellesbetegnelse på et bøyelig, fintrådet mineral som fins i naturen. Mineralet utvinnes fra bergarter i fjell. I Norge har vi spesielt store forekomster på Svalbard, uten at vi noen gang har hatt rene asbestgruver på norsk jord. Det viste seg å være et fantastisk materiale da vi for alvor begynte å bruke det i bygningsindustrien i etterkrigsårene, med en topp på 60- og begynnelsen av 70-tallet.

Asbest har flere gode egenskaper. Blant annet holder det godt på varmen. Nettopp derfor ble det spesielt mye brukt som isolasjonsmateriale.

Mineralet tåler store påkjenninger og er lite brennbart.

2. Hva brukes det til?

Asbest har mange bruksområder.

Det blir brukt som isolasjonsmateriale rundt rør, til kledning av piper, ildsteder og i ventilasjonskanaler. Du finner det også i bygningsplater, i gulvbelegg og i pakninger.

Bruken av asbest var særlig utbredt i større, offentlige bygg. Som skoler, for eksempel. Men det ble også brukt i skipsbygging.

Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit med mer, forteller at platene kan inneholde asbest.

3. Er det kreftfremkallende?

KREFTFARE: Asbest-eksponering over lang tid kan gi kreft. Her fjernes en dunge eternittplater ved Hop ungdomsskole i 1999. Foto: Helge Sunde, arkiv

Det enkle svaret er ja. Hvis du puster inn asbestfibrene, og det skjer over tid, så kan det være kreftfremkallende. Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Problemet er at kroppen ikke bryter ned dette støvet.

Først på 70-tallet ble det allment kjent at asbeststøvet kunne føre til alvorlig sykdom.

Forskning har vist at lungene, strupen og eggstokkene hos kvinner er områder som hyppigst rammes i de tilfellene hvor eksponering for asbest fører til kreft. Personer som jevnlig blir eksponert for asbest over en lang periode er særlig utsatt.

Ifølge beregninger gjort av Verdens helseorganisasjon (WHO) dør det i overkant av 100.000 mennesker på verdensbasis hvert år som følge av asbest-relatert kreft. I år ble dette tallet oppjustert til 250.000 i en ny studie fra den internasjonale arbeidsmiljøkommisjonen, ICOH.

Så mange som 125 millioner mennesker er utsatt for asbeststøv på arbeidsplassen.

4. Brukes det fortsatt?

Alle former for asbest har vært forbudt i Norge siden 1985. Året etter kom et importforbud. Siden har resten av EU fulgt etter. Derfor er det lite sannsynlig at det finnes asbest i nyere bygg i vår del av verden.

Folkerike land som USA, Kina og India har ikke noe forbud mot bruk av asbest. Og Russland er i dag verdens soleklart største produsent og eksportør av asbest.

5. Hva bør du gjøre hvis du finner det?

SANERER: Fotballbanen i Lærdal ryddes for asbest fra gamle tak og vegger som havnet i jorden her. Bildet er fra 2014. Foto: Odd E. Nerbø

Asbest kan altså ligge skjult under gammelt gulvbelegg, rundt peisen eller i veggene. Denne kan bli frigjort når du for eksempel pusser opp et gammelt hus. Dersom du mistenker at du har funnet asbest etter å ha revet opp et gammelt linoleumsgulv, er det beste rådet å la det ligge i ro. Slik unngår du at farlig asbeststøv frigjøres i luften.

Prøvene må analyseres i et laboratorium før du med sikkerhet kan fastslå at det er asbest du har funnet.

Fjerning av asbest bør aldri gjøres uten verneutstyr. Det beste er å la profesjonelle fjerne selve asbesten, men dette er gjerne ganske kostbart. Et alternativ er å bygge inn – og dermed isolere – områdene der du vet det ligger asbest.

Normalt vil ikke asbestholdige plater, for eksempel, innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger.

Kilder: WHO, Huseiernes Landsforbund, Arbeidstilsynet, Asbestos.com, Miljødirektoratet

Publisert