Drapssaken i Åsane er henlagt: Statsadvokaten kommer med beklagelse til 49-åringen og familien

– Han er å anse som uskyldig, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

Publisert:

LÅ HJEMME: Den 42 år gamle kvinnen ble funnet død i sitt eget hjem i Åsane 25. april i 2017. Nå er drapstiltalen trukket og saken henlagt av Riksadvokaten. Foto: Per Lindberg (arkiv)

En mann (49) ble i fjor tiltalt for å ha drept sin kone i parets hjem i Åsane i Bergen våren 2017.

Mannen ble pågrepet i forfjor sommer.

– Saken er henlagt etter bevisets stilling, opplyser advokat Reidar Steinsvik til BT tirsdag.

– Etter bevisets stilling

Steinsvik ble i desember oppnevnt som ny forsvarer i saken.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland bekrefter forsvarerens opplysninger overfor BT.

BEKLAGER: I en pressemelding om den henlagte drapssaken skriver førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen dette: «Påtalemyndigheten beklager den belastning saken har medført for tiltalte og familien for øvrig.» Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

– Tiltalebeslutningen for drap er trukket og saken er henlagt etter bevisets stilling, sier Stolt-Nielsen.

– Det betyr?

– Det betyr at han er å anse som uskyldig for de forholdene han var mistenkt for.

– Bestemt seg

Forsvarer for 49-åringen, advokat Reidar Steinsvik, mener tiltale i saken ikke skulle vært tatt ut før de nødvendige sakkyndige uttalelsene var innhentet.

Han fremholder at dødsårsaken, slik saken står nå, kan være helt naturlig.

– Det virker som om etterforskerne har bestemt seg for et standpunkt, og så har de jobbet ut fra det. De har ikke i tilstrekkelig grad sett på alternative forklaringer. Det viser jo resultatet som er kommet nå, kommenterer Steinsvik overfor BT.

– GLAD: Advokat Reidar Steinsvik representerer 49-åringen som nå er renvasket. – Han er glad for at saken er henlagt, sier forsvareren. Foto: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Erstatningskrav

Fremover vil forsvareren, sammen med klienten, arbeide med spørsmålet om erstatning.

– Han har sittet ett år i varetekt, så det vil jo komme et erstatningskrav. Det er regulerte satser for antall døgn i varetekt. I tillegg er det ikke uaktuelt å komme med et krav knyttet til økonomisk tap, sier Steinsvik.

Forsvareren er svært knapp i sin omtale av 49-åringens reaksjon.

– Han er glad for at saken er henlagt.

Utsatte rettssaken

Einar Drægebø er bistandsadvokat for sønnen til avdøde og den nå renvaskede 49-åringen.

– Hva skjer med gutten?

– Gutten blir inntil videre boende der han nå bor, under barnevernets omsorg. Så blir det et spørsmål hva som er best for ham i et mer varig perspektiv.

Omtrent ett år etter pågripelsen, i mai 2018, skulle rettssaken mot 49-åringen etter planen starte i Bergen tingrett.

Rettssaken ble imidlertid utsatt da det kom en ny sakkyndig uttalelse. Den sådde tvil om politiets teori om kvelning.

Den drapstiltalte mannen ble løslatt i juni i fjor, og tidlig i september kom en ny sakkyndigrapport.

– Beklager

Etter at BT først skrev om henleggelsen, kom en pressemelding fra statsadvokatembetet i Hordaland og Sogn og Fjordane.

BISTANDSADVOKAT: Advokat Einar Drægebø ble oppnevnt for å bistå avdødes sønn. – Gutten blir inntil videre boende der han nå bor, under barnevernets omsorg, sier han. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Der heter det at arbeidet gjort av nye medisinsk sakkyndige underbygger og forsterker usikkerheten knyttet til den 42-årige kvinnens dødsfall – og om det «kunne skyldes naturlige årsaker eller ei».

I sin henleggelsesbeslutning konstaterer Riksadvokaten at det ikke er mulig å føre tilstrekkelig bevis for domstolen for at kvinnen ble kvalt.

I pressemeldingen heter det også at påtalemakten «beklager den belastning saken har medført for tiltalte og familien for øvrig».

– Det ble klart for oss, etter at de nye sakkyndige hadde uttalt seg, at bevisbildet ikke var så tydelig som vi først trodde, sier Stolt-Nielsen til BT.

Han ønsker ikke å gå nærmere i detalj om bevisvurderingen som er gjort.

Én del kan påklages

Førstestatsadvokaten henla selv den delen av tiltalen som dreide seg om drapsforsøk, forteller han.

– Det er et rent teknisk spørsmål i forhold til hvem som har henleggelseskompetanse.

Hvem som henlegger har også betydning for de videre klagemulighetene.

Riksadvokatens avgjørelse kan det ikke klages på, mens Stolt-Nielsens henleggelse kan klages inn til Riksadvokaten.

Publisert: