Bruker psykosemedisiner for å roe demente: - Alarmerende høy medisinbruk på sykehjem

– Bruken av antipsykotiske legemidler på sykehjem er alarmerende høy, sier NTNU-professor.