Denne fiskefangsten ble tatt med trål i Byfjorden: – Jeg ville aldri spist bunnfisk herfra

– Jeg ville aldri spist bunnfisk fra Byfjorden, sier Arild Folkvord, professor i fiskeribiologi ved UiB.

TRÅLINNHOLD: Her er ett av bildene studentene om bord i forskningsskipet «Kristine Bonnevie» tok av fangsten utenfor Morvik. Ida Lee Hansen

I forrige uke fikk studenter en fangst som fikk dem til å sperre opp øynene under prøvetaking fra bunnen av Byfjorden. Det var på 324 meters dyp utenfor Morvik de fikk denne trålfangsten.

– Trist syn

– Fisken var tilgriset av olje-, kjemikalie- og malingsrester. Det var et trist syn og gir grunn til bekymring. Vi måtte bruke flere liter med Zalo for å rengjøre fiskeredskapene etterpå, sier Folkvord.

Han er klar på at griseriet på havbunnen er rester av gammel miljøkriminalitet.

– Det vi fikk opp sammen med fisken var graps og gugge som sannsynligvis hadde ligget i en rusten tønne. Vi vet jo at man for bare noen tiår siden dumpet boss og problemavfall i sjøen. Giftige stoffer gikk over bord i den tro at alt forsvinner med tiden.

– Men, slik er det dessverre ikke. Det vil ta lang, lang tid å bryte ned disse stoffene som ødelegger og forurenser liv i havet, sier Folkvord.

HAVMUS: Her er en av fiskene som havnet i trålen utenfor Morvik. Arten heter havmus. Øydis Brendeland

Tungmetaller

Professoren sier at sjøbunnen utenfor Morvik er et område der det er mulig å ta prøver med trål.

– Det er ingen grunn til å tro at fjorden er mindre forurenset andre steder, men de mange skipsvrakene på bunnen gjør det vanskelig å hente opp prøver med trål. Vi vet fra tidligere undersøkelser at fjorden er full av tungmetaller. Å spise bunnfisk som brosme og blålange fra Byfjorden er derfor ikke å anbefale, sier Folkvord.

Giftinnhold

Trålen ble nøye gjennomsøkt og fangsten viste følgende arter:

  • 55 skolest
  • 38 laksesild + nordlig lysprikkfisk
  • 26 havmus
  • 13 svarthå
  • 3 kolmule
  • 2 blålange
  • 2 brosme
  • 1 smørflyndre
  • 1 torsk

– Flere av disse artene regnes ikke som matfisk, men det er uansett foruroligende at livet på bunnen blir ødelagt av gamle avfallsrester. Vi har frosset ned prøvene. De skal blant analyseres med henblikk på giftinnhold, sier Folkvord.

– Illevarslende

Trålen fra havbunnen utenfor Morvik ble hentet om bord i forskningsskipet «Kristine Bonnevie» sist uke.

Det var bachelorstudenter fra UiB som gjennomførte kurset «BIO 102 organismebiologi».

Det ble også hentet opp det som blir karakterisert som fine prøver fra blant annet Herdlafjorden og vest av Fedje.

– Hensikten med prøvetakingen er å illustrere fiskefaunaen innaskjærs og utaskjær. Vi har visst at det ikke står spesielt bra til i Byfjorden, men disse prøvene er illevarslende, sier Folkvord.

TRÅLET BUNNEN: «Kristine Bonnevie» hentet opp prøver fra havbunnen utenfor Morvik sist uke. Det var et deprimerende syn som møtte studentene om bord. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Mattilsynet advarte

Professoren har følgende å si til fritidsfiskere på sjø og land:

– Fisk som makrell og pale/sei, som beveger seg i høyere lag av vannsøylen, bør være greit å spise også fra Byfjorden, men alt som beveger seg i dypet bør folk være skeptiske til.

Mattilsynet publiserte i juni i år et forurensningsvarsel om dioksiner, PCB og kvikksølv i Byfjorden.

Folk ble advart mot å spise dypvannsfisk som brosme og lange fisket i Byfjorden, avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Bakarvågneset (Askøy) og Helleneset i nord.

Det ble også advart mot å spise brunmat i krabbe fanget i området avgrenset av Askøybroen i vest og linjen mellom Bakarvågneset (Askøy) og Helleneset i nord.