Varslersaken i Austevoll har fått setterådmann fra Bjørnafjorden. Varaordfører vil ha lukket prosess.

Kommunedirektør Christian Fredrik Fotland i Bjørnafjorden kommune er oppnevnt som setterådmann i Austevoll.

– Jeg går inn i varslersaken med åpent sinn. Det viktigste er å få fakta på bordet, sier setterådmann Christian Fredrik Fotland. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

  • Arne Edvardsen
Publisert Publisert

Varslersaken mot rådmann Bjarte Madsen er nå under utredning hos advokatfirmaet Thommessen AS. Rapporten om det som av fire kommunalsjefer er omtalt som «uforsvarlig arbeidsmiljø» skulle først være klar til 6. juni. Ifølge varaordfører Anja Heggholmen (Ap), som nå har tatt over den politiske styringen av saken etter at ordfører Morten Storebø måtte erklære seg inhabil, vil rapporten ikke være ferdig før 12. juni.

Kompleks sak

– Jeg skulle ønske meg en så rask behandling av saken som mulig, men det er nok sakens kompleksitet som gjør at rapporten er forsinket. Vi legger opp til at det blir et ekstraordinært formannskapsmøte og deretter et ekstraordinært kommunestyremøte så snart advokatenes vurderinger foreligger, sier Heggholmen.

Hun er tydelig på at rapporten vil inneholde konfidensielle opplysninger og at taushetsplikt gjør at saken vil bli behandlet for lukkede dører.

– Saken involverer alle kommuneansatte. Er mer hemmelighold veien å gå?

– Kommunens egne varslingsrutiner er klar på at en slik sak skal behandles konfidensielt av hensyn til begge parter. Hvordan vi skal ta saken videre i organisasjonen i etterkant, får vi komme tilbake til.

Varaordfører Anja Heggholmen har tatt over den politiske ledelsen i den videre behandlingen av varslersaken i Austevoll. Ordfører Morten Storebø er inhabil i saken. Foto: Silje Katrine Robinson

Les også

Tilsette fortel om trakassering og fryktkultur – no er det oppretta varslingssak mot rådmannen

– Åpent sinn

Varaordførere sier det i den fasen kommunen befinner seg i er ønskelig med ro.

– Vår oppgave er å sørge for at Austevoll kommune klarer å levere gode tjenester til innbyggerne også mens dette står på.

Kommunedirektør Christian Fredrik Fotland i Bjørnafjorden kommune er oppnevnt som setterådmann i Austevoll i forbindelse med varslersaken. Han har fått en sak på bordet der det blir brukt ord som «trakassering» og «fryktkultur» fra kommunalt ansatte.

– Jeg går inn i saken med et åpent sinn. Jeg har vært borti en del varslersaker før. Min oppgave er å påse at saken som skal til politisk behandling er så godt opplyst som mulig og at alle fakta kommer frem.

Fotlands oppgave er også å ta beslutning på administrative spørsmål som innsynsbegjæringer og generell saksbehandling.

– Selv om administrasjonen er inhabil, kan de gjøre saksforberedelser til meg, sier Fotland.

Møter varaordfører

Fotland skal møte varaordfører Anja Heggholmen og representanter for kommunen onsdag denne uken. Forespørselen om å være setterådmann kom søndag.

– Jeg har så langt bare lest det mediene har formidlet om saken, men har fått oversendt dokumenter som jeg skal sette meg inn i. Jeg har foreløpig ikke snakket med advokatene som vurderer saken, sier Fotland.

Hvordan den videre saksbehandlingen skal legges opp vil bli klarlagt de neste dagene.

– Dersom advokatene legger frem en punktliste eller forslag til tiltak, kan det være at løsningen er at jeg lager et forslag til vedtak. En annen løsning er at rapporten legges frem til diskusjon i formannskapet som den er, og at man politisk beslutter veien videre.

Opptatt av offentlighet

Fotland sier at han er opptatt av mest mulig offentlighet. Han vil be politikerne gjøre sine vurderinger på om noe av varslersaken kan gå for åpent møte og om andre deler bør lukkes.

– Det er offentlighetsloven og kommuneloven som regulerer dette. Min holdning er at det som kan være offentlig skal være offentlig. I tillegg er det ikke jeg, men formannskapet eller kommunestyret selv som lukker møtet, og da med den aktuelle lovhjemmel. Dette må vi altså vurdere når møtet settes, sier Fotland.

På spørsmål om han kjenner Austevoll-ordfører Bjarte Madsen, svarer han:

– Jeg kjenner ham ikke fra før, men har møtt ham noen få ganger i møter med NAV Vestland og KS. Men det gjør jeg med alle rådmenn/kommunedirektører.

Publisert
  1. Bjørnafjorden
  2. Austevoll
  3. Taushetsplikt

Les mer om dette temaet

  1. – Et forferdelig resultat for meg som rådmann

  2. Tre av fire toppsjefer sykmeldt på grunn av «uforsvarlig arbeidsmiljø»

  3. Ordføreren inhabil - måtte forlate krisemøte

  4. Ordføreren i Austevoll skjelte ut kommunalsjefen

BT anbefaler

Per Ole hadde fast jobb og god inntekt – sluttet for å følge drømmen

– Det har vært tøft, men verdt det.

LES SAKEN