• RÅSPRENGT: Dette bildet fra innsiden av Øvre Kleppe høydebasseng viser at det er et basseng som er sprengt ut i fjellet. Fra taket er det fem meter opp til terrenget. En teori er at vann forurenset med dyreavføring har lekket ned gjennom fjellet. FOTO: Rune Sævig

– Man kan stille spørsmål ved om slike basseng bør tillates

Det har vært flere tilfeller der forurensning har kommet inn i drikkevannsanlegg gjennom sprekker i fjell. Denne typen fjellbasseng er en risiko, mener Folkehelseinstituttet.