• DRAMATISK: Høsten 2017 raste det ved Lausasteintunnelen like utenfor Odda sentrum. Riksvei 13 gjennom Oddadalen er ett av de mange risikoområdene for skred på veinettet i Hordaland. FOTO: Politiet (arkiv)

Rangerer rassikring på topp

Rassikring av veiene er plassert øverst på listen over transportutfordringer i Hordaland.