• DØMT: Marius Reikerås var advokat, men ble fratatt bevillingen i 2009. Nå er han dømt for brudd på straffeprosessloven. FOTO: Jan M. Lillebø

Eks-advokat dømt for ulovlig arbeid

I flere år praktiserte Marius Reikerås som advokat før han mistet bevillingen. Likevel fortsatte han å gi rettsråd.