Byrådet vil fjerne «tabbekunst»

Bybanekunsten tåler ikke vær og vind. Vedlikeholdskostnadene er store, og nå vil byrådet bruke en halv million på å fjerne det.

Publisert Publisert

SKAL BORT: Kunstverket ved Florida tåler ikke tidens tann. Nå vil byrådet bruke penger på å fjerne det helt. Foto: Rune Sævig (arkiv)

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Siden juni 2012 har kunstverket «60⁰N 05⁰E» ligget i strandsonen ved bybanestoppet Florida. Ikke alle har vært like fornøyde med verket, som blant annet ble bygget med bompenger, og det har gjentatte ganger blitt utsatt for hærverk.

Sjø og vind har også skadet kunsten, noe som har ført til behov for stadig vedlikehold. To ganger i måneden er det blitt renset og spylt, i tillegg til at smed er blitt innkalt ved behov. De årlige kostnadene har vært på mellom 35.000 kroner og 45.000 kroner, men i fjor skjøt de opp til hele 100.000 kroner.

Bort med kunsten

Kommunen har derfor bestemt seg for at en avgjørelse må fattes vedrørende kunsten til Thorsten Goldberg. Enten må det foretas en grundig reparasjon, eller det må fjernes i sin helhet. Undersøkelser som er gjort viser at kostnadene knyttet til reparasjon er usikre, men byrådet legger torsdag frem følgende regnestykke:

  • Reparasjon: Opp til, 1,5 millioner kroner.
  • Fjerning: Opp til 500.000 kroner.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) og kulturbyråd Julie Andersland (V) har kommet til konklusjonen om at kunsten bør fjernes i sin helhet. Kunstner Goldberg skal være informert om avgjørelsen. Saken sendes nå videre til bystyret for endelig avgjørelse.

BYGGET: Thorsten Goldberg bygget «60⁰N 05⁰E» i strandsonen ved bybanestoppet ved Florida. Nå skal det bort. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Brukte bompenger

Kunstverket, som består av 800 trekantede stålplater, kostet i sin tid i overkant av tre millioner kroner. Sparebankstiftelsen DNB og BKK betalte én million kroner hver, mens den siste millionen kom fra Bybanen Utbygging, KORO og Fondet til kunstnerisk utsmykking.

Fondet har fått komme med en vurdering av kunstverket, og peker selv på at det har en «høy, kunstnerisk verdi». De presiserer imidlertid at det gjør seg best når det er reparert og rengjort, og at driftskostnadene er høye.

«Selv om kunstverket blir grundig oppgradert er det ikke sikkert at det vil holde i lengden likevel».

Fondet mener det må være rom for eksperimentelle og utprøvende verk, og sier at ønske om sikkerhet og forutsigbarhet ikke må stå i veien for dette. Men kunstverket ved Florida har ikke vært godt nok.

«Offentlig kunst bør tåle mer; 5 års varighet er for kort for et slikt omfattende
prosjekt. Derfor må det for fremtiden legges til grunn at utendørs kunstverk i Bergen kommune som ikke er temporære, må ha en mer solid holdbarhet enn 60⁰N 05⁰E», skriver de.

Publisert