- Ba sønnen kaste stein på politiet

Da politiet avskiltet bilen, skal småbarnsfaren fra Odda ha bedt fireåringen om assistanse...