• LAKSETRØBBEL: Kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Marine Harvest bekrefter at Marine Harvest har hatt store problemer med mye død fisk i anlegg i Skottland. Også flere oppdrettsanlegg på Vestlandet rapporterer om «forøket dødelighet» ved bruk av såkalt Thermolicer. FOTO: ARKIVFOTO: SILJE ROBINSON

Tusenvis av laks dør etter avlusing med varmtvann

Alternativ lusebehandling der fisken bades i varmtvann, tar livet av stadig mer oppdrettslaks. I ett av Marine Harvests anlegg i Skottland døde rundt 100.000 fisk. Selskapet ble påført et tap på flere millioner kroner.