Saltbil på glattisen

Han skulle bare salte for å hjelpe andre trafikanter som må ut på vinterføret. Men så ble det litt for glatt for saltbilen også.