- Vond og beklagelig sak

Det aktuelle utstyret er bare brukt i forbindelse med hjerteundersøkelser og - behandling, sier direktøren i Helse Bergen.