Djupedal kritisk til bruken av skoletimene

Elevene ved landets videregående skoler får ikke alle undervisningstimene de har krav på.