Dramatiske kutt i Helse Førde

Leiinga i Helse Førde kuttar nye 35 millionar kroner i eit forsøk på å kome i økonomisk balanse.