- En modig beslutning

Øivind Aschjem i Alternativ til Vold har aldri før hørt om at noen har meldt seg selv til politiet etter å ha utøvd vold mot sine barn.