Svindlet staten for 800.000,-

Hordalendingen unnlot å betale inn 800.000 kroner til statskassen over en fireårsperiode.