«Klassen bråker redselsfullt»

I 1960 startet 25 håpefulle barn fra området rundt Sandviken skole sin første skoledag