Vakkert - og mystisk?

Kan dette stamme fra en meteoritt?