Kortere jus-eksamen

Eksamener ved Juridisk fakultet kuttes med to timer. Pengemangel er årsaken.