Disse skal i retur

Naturvernforbundet samlet inn to tonn uønskede telefonkataloger på Bryggen i dag.