NAV-kaoset gir enda flere sosialklienter

Stadig flere må be om sosialstønad fordi de ikke får penger fra NAV. I Bergen har man fått en ny type sosialklienter.