– For tamt, Ap

Naturvernforbundet og politikere mener Aps klimaforlik er lite verdt.