Krever svar fra huseier

Kommunen krever svar fra huseier Jan Helmich Pedersen i Skuteviken innen to uker.