Vil ha storhamn på Askøy

Nordre Askøy er framtida. Her ligg løysinga som sparer Bergen for trafikk, og gjer livet lettare for folk og næringsliv i Nordhordland.