Nytt tilbod til kreftpasientar i Helse Førde

Måndag 3. november opnar Helse Førde ein heilt ny kreftsengepost.