Eksplosjonsfaren over

Evakuerte folk og sperret trafikken på Nesttun. Faren er nå over.