Frem med skøytene!

To nye vann er vurdert som farbare etter måling av istykkelsen onsdag.