Eksklusjonssak utsett – igjen

Ingen avgjersle i kveld heller.